чувственост, автентичност и заряд.


Детайли и открадати моменти.

спонтанност.

усещания отвън мисълта и рамката.