Пристигнах в 6 часа. Още не се беше показало слънцето, а денят вече беше планиран да бъде много вълнуващ...

Качихме се на балон.

Нищо друго нямаше значение, освен любовта на

Наджие и Байрям 🖤