Любомира & Самуил 


…Всяка волна къдричка

И всяка светлина в пространството между тях

И всяка малка усмивка

И всяко трънче по крачето

И всяко щурче в полето

И всяко облаче в небето


Пазят твоята Любов…