Политика за използване на бисквитки

(Cookie Policy)


Уебсайтът www.karinabsphotography.com („Уебсайтът“/„Сайтът“), чиято собственост и управление принадлежи на КБФото ЕООД, ЕИК 207407463, използва т.нар. „бисквитки“ (cookies). Бисквитките се използват, за да сме сигурни, че ще получавате най-подходящата информация. Те помагат за персонализация при използване на нашите услуги и предоставяне на по-релевантно съдържание, съобразено с индивидуалните Ви предпочитания. 

Тази Политика за използване на бисквитките Ви предоставя информация за събирането и обработването на „бисквитки“ от www.karinabsphotography.com за целите на предоставянето, персонализирането, оценяването, подобряването и защитаването на нашите услуги, както и за тяхното управляване. Политиката е съобразена с действащата европейска и национална регулация и по-конкретно с Директива 2002/58/ЕО за правото на неприкосновеност на личния живот и електронни комуникации и Закона за електронните съобщения.

При използване на функционалностите на уебсайта на www.karinabsphotography.com може да запазят „бисквитки“ във Вашия компютър или мобилно устройство с Вашето съгласие, като с използването на нашия уебсайт, Вие давате свободно, конкретно и информирано указание за волята си да получите предоставяните от нас услуги и съответно да бъдат обработени свързаните с това „бисквитки“. 


Какво са бисквитките?

Бисквитките са текстови компютърни данни, съхранявани в браузъра на потребителя, предназначени за използване от уебстраници. Тези данни позволяват да се идентифицира устройството на потребителя и правилното поведение на дадена уебстраница, съобразено с неговите индивидуални предпочитания. Бисквитките обикновено съдържат името на уебсайта, времето за съхранение на крайното устройство и уникален номер. 

При Ваше следващо посещение на уебсайта, браузърът ще изпрати обратно към уеб сървъра информацията във вече създадените „бисквитки“. Различните „бисквитки“ имат различни срокове за съхранение, което означава, че при последващо посещение на нашия уебсайт, е възможно „бисквитката“ да е вече изтрита. Всеки браузър има отделно пространство за съхранение на „бисквитки“, поради което ако ползвате повече от един браузър, е възможно едни и същи „бисквитки“ да бъдат записани повече от веднъж.

Чрез използването на Сайта, вие се съгласявате, че „КБФото“ ЕООД може да запази бисквитки във Вашия компютър или мобилно устройство. 


Какви бисквитки използваме на Сайта?

В зависимост от срока на съхранение „бисквитките“ на устройството на потребителя те се делят на сесийни и постоянни. Сесийните „бисквитки“ се съхраняват временно на Вашето устройство и се изтриват след приключване на сесията, т.е. затваряне на уебсайта. Постоянните „бисквитки“ се съхраняват на крайното устройство за предвидения за тях срок или докато не бъдат изтрити от потребителя. Можете да видите по-долу подробно конкретните „бисквитки“, които събираме и техните срокове за съхранение.

Задължителни бисквитки

Тези бисквитки са необходими за правилното функциониране на уебсайта и предоставянето на нашите услуги на потребителите, както и гарантиране на сигурна уеб среда. Без тези „бисквитки“ функционирането на уебсайта ще е невъзможно. Ако забраните тези бисквитки, няма да можете да разглеждате интерфейса на Уебсайта, да запазвате час за фотографски услуги и други основни функционалности на www.karinabsphotography.com.

 

Функционални бисквитки

Тези бисквитки ни помагат да персонализираме използването на Сайта спрямо потребителите с оглед вашите предпочитания.

Рекламни бисквитки

Чрез тези бисквитки получаваме информация как използвате нашия уебсайт, за да съобразяваме предлаганото Ви рекламно съдържание с Вашите предпочитания.


Изтриване на бисквитките

Настройките на бисквитките, които получавате от Сайта, можете да контролирате в браузъра, който използвате. Молим да имате предвид, че ограничаването на употребата на бисквитките може да засегне някои от функционалностите, които Уебсайтът предоставя на потребителя. Стандартният софтуер за сърфиране (браузър) по подразбиране позволява поставянето на бисквитки.

Тези настройки могат да бъдат променени по такъв начин, че да блокират автоматичното управление на бисквитки в браузъра или браузърът да информира всеки път, когато бисквитка бъде закачена на устройството на потребителя. Подробна информация за възможностите това и как се използват бисквитките е на разположение в настройките на браузъра ви.


Бисквитките и личните данни

Информацията, която е събрана от бисквитките, може да бъде използвана единствено за осъществяването на конкретни функции в Сайта, свързани със самия потребител. Данните са криптирани, за да се предотврати достъпът до тях от неоторизирани лица и не се използват по никакъв начин, освен за целите на предоставяне на пълната функционалност на Сайта и при ползване на нашите услуги.

Техническата информация, която събираме въз основа на бисквитките, не представлява лични данни по смисъла на Общ регламент за защита на личните данни (Регламент (ЕС) 2016/679 за защита на личните данни), тъй като същата не е в достатъчна степен индивидуализираща. Нейното използване се налага с цел функционирането на Сайта, събиране на необходима информация, включително изискуема по закон, гарантиране на сигурността на ползвателите на Сайта, както и за подобряване на услугите, които Ви предоставяме.

Всички бъдещи промени в нашата политика за използване на бисквитки ще бъдат публикувани на тази страница. 

Тази Политика за използване на бисквитки е приета на 14.01.2024 г. Всички бъдещи промени в нашата Политика ще бъдат публикувани на уебсайта на www.karinabsphotography.com